Vi gikk inn i det nye året med et smell.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ROALD ANKERSEN

Jeg tok an­sva­ret for fyr­ver­ke­ri og kjøp­te et vok­sent ra­kett­bat­te­ri. De skal jo va­ere så tryg­ge.

Et par av bar­na som var til ste­de var skep­tis­ke til å bli med ut, men med mild over­ta­lel­se ble de med. Jeg ten­te på og trakk meg bort. Så smalt det rundt øre­ne på oss. Og rundt bei­na. Un­ge­ne løp i hver sin ret­ning. Tan­te og on­kel fikk med seg de mins­te bak hu­set. Na­bo­ene spur­tet opp bak­ken og for­svant. Rundt meg var det bare røyk og lyd. Da pa­nik­ken roet seg måt­te jeg sjek­ke. Had­de jeg plas­sert fyr­ver­ke­riet feil? Nei, alt sto rik­tig. Like fullt gikk «ku­le­ne» i alle ret­nin­ger. Så brant hele greia opp, som et li­te sankt­hans­bål et halv­år før ti­den. Nes­ten som to fei­rin­ger i ett. Nes­te år spa­rer den­ne fa­mi­li­en pen­ger på fyr­ver­ke­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.