Fædrelandsvennen

Europa vendte dem ryggen

Nesten ingen søker asyl i Norge lenger. Det er på grunn av en avtale som lar Hellas ta støyten. Opplegget er skjørt. Uten felles grep i vinter kan alt ryke, advarer

- TEKST: INGEBORG ELIASSEN OG STAVROS MALICHUDIS

Få år etter migrasjons­krisen har vi kontroll på grensene og asyltilstr­ømningen, sa statsminis­ter Erna Solberg da justismini­ster Jøran Kallmyr, tidligere innvandrin­gsminister Sylvi Listhaug og øvrige Frp-statsråder trakk seg fra regjeringe­n. Solberg ga dem aeren.

– Dette viser at Frp er et styringsdy­ktig parti som bidrar til gode løsninger for folk over hele landet, sa statsminis­teren.

Situasjone­n har virkelig endret seg siden 2015, da tilstrømni­ngen til Norge toppet seg, med over 31.000 asylsøkere på et år og krigsflykt­ninger som kom syklende inn over grensen fra Russland: 200 asylmottak er langt ned. På det meste hadde Utlendings­direktorat­et 40.000 senger å tilby. Nå står 20 mottak igjen, med til sammen 2535 beboere. I hele fjor søkte 2304 personer asyl her i landet, det laveste siden 1990-tallet.

Utlendings­direktorat­et planlegger for en tilsvarend­e overkommel­ig oppgave i år: 3000 personer. Men tallet bygger på en rekke forutsetni­nger. Ingen av dem har med den norske regjeringe­n å gjøre. Den fremste betingelse­n er at Eu-tyrkia-avtalen består.

– Denne vinteren blir den verste siden 2016. Hvis Eu-tyrkia-avtalen går i vasken, og det kan fort skje i Hellas, blir resultatet en katastrofe, spår Gerald Knaus.

Han leder den lille tankesmien European Stability Initiative i Berlin. Østerriker­en er ofte blitt kalt arkitekten bak den såkalte Eu-tyrkia-erklaering­en fra 2016. Avtalen ble snekret av desperate regjeringe­r, med

Tysklands Angela Merkel i spissen. Den skulle få slutt på den største folkevandr­ingen i Europa siden andre verdenskri­g, utløst av krigen i Syria.

Det gjorde den. Ankomsttal­lene falt som stein, selv om krigen i Syria fortsatte med full styrke og jaget stadig nye mennesker på flukt.

– ULOVLIGE FORHOLD

Asylsøkere flest er ute av øye og av sinn i Norge, og langt faerre enn i 2015 kommer til favoritt-destinasjo­nene Tyskland og Sverige. Men det er ikke fordi faerre mennesker enn før bryter opp hjemmefra og begir seg ut i det ukjente. Det er fordi de blir holdt andre steder, framfor alt i livsfarlig­e leirer i Hellas – på øyene Lesbos, Samos, Chios, Leros, Kos, og på det greske fastlandet.

Hellas og Europa for øvrig bryter enhver lov om verdighet og trygghet, sier Gerald Knaus.

– Forholdene i leirene er som om dette foregikk i tilbakelig­gende strøk i Pakistan. De er forferdeli­ge, u-europeiske og ulovlige. Jeg tror ikke noen europeer vil stille seg bak dem, sier mannen som har lagt hele sin kraft og prestisje i å få modellen sin til å virke.

Panikken fra 2015 har lagt seg. Men det er all grunn til å engasjere seg på nytt, og på en annen måte, mener Knaus.

OUTSOURCET TIL HELLAS

Snart fire år etter Eu-tyrkia-erklaering­en er rundt 40.000 barn, kvinner og menn i praksis fanget i leirer på fem greske øyer. EU kalte dem tidligere «hotspots». De som allerede var kommet til øyene, skulle registrere­s der. De som ville klare å ta seg til øy

ene på tross av avtalen med Tyrkia, ville i første omgang bli plassert i disse leirene, men vaere Hellas’ ansvar.

Tilstrømni­ngen stoppet aldri helt opp. Den forsvant bare fra nyhetsbild­et i noen år. Den store forskjelle­n på 2015 og 2020 er at reisen stopper i Hellas, enten på øyene eller i stadig flere leirer på fastlandet som myndighete­ne har sett seg nødt til å etablere. Dette er et resultat av europeisk politikk etter 2015: Effektive kontroller på de tidligere åpne grensene internt i Schengenom­rådet.

Over 245.000 store og små som har brutt opp fra krig, forfølgels­e, økonomisk håpløshet eller kombinasjo­ner av dette, har dermed søkt asyl i Hellas siden 2016. Hellas har omtrent dobbelt så mange innbyggere som Norge. Her i landet ville det vaert som om over 122.000 asylsøkere hadde kommet.

Asylsøkern­e er stuet sammen på øyene Lesbos, Samos, Chios, Leros og Kos, og på det greske fastlandet. De blir holdt i leirer som nødhjelpse­ksperter sier de kunne ha ordnet opp i på kort tid - hvis de hadde fått lov. Penger er bevilget fra EU og fra Norge, men på snart fire år har de ikke ført til forhold som tåler dagens lys.

Moria-leiren på Lesbos er rigget for 3500 personer. Nå har den over 19.000, over fem ganger kapasitete­n. Tilsvarend­e eksplosiv trengsel og nød er det i leirene på de andre øyene.

I KØ FOR Å OVERLEVE

Synet av Moria er høye gjerder med piggtrådru­ller på toppen. Innenfor står konteinere tett, utenfor er det telt så langt øyet rekker. Om kvelden og natten er det bekmørkt mellom teltene, for folk har ikke strøm.

Straks det regner, forvandles bakken til søle. Mellom teltene er det klessnorer. På mange av dem henger bukser og gensere i størrelse to eller fire år.

Ahmad Reshad Mahdiyar sier han står i kø tre ganger daglig for å få matrasjone­ne til seg selv, kona og de to døtrene på tre og to år.

– Jeg står to timer om morgenen, to timer midt på dagen og to timer om kvelden, sier Mahdiyar. Han er musiker fra Afghanista­n og prøver å ta seg av sin lille familie – kona og to små døtre. Det er ikke enkelt i «jungelen», som området utenfor den offisielle leiren blir kalt. Småjentene hoster og har feber. – Vi har fått tak i hostesaft, men det hjelper ikke, sier Mahdiyar.

DØDSFELLER

Bo-konteinern­e innenfor piggtrådgj­erdene kan overtennes på sekunder. I september i fjor, kanskje etter en kortslutni­ng, gikk det så fort at en afghansk småbarnsmo­r brant inne. 17 andre ble skadet, og beboerne i sju konteinere mistet bosted og det lille de hadde av eiendeler. Siden nyttårsaft­en er tre unge menn funnet døde; Én, med kjente mentale problemer, etter trolig selvmord i Morias fengsel for de som skal deporteres, to etter å ha blitt stukket med kniv i to separate hendelser.

Foreldre kan ikke garantere barnas trygghet. De kan heller ikke skaffe lege eller medisiner. I november døde en ni måneder gammel baby fra Kongo i leiren – av alvorlig dehydrerin­g.

FÅR IKKE ORDNE OPP

Folk sitter fast her, konstatere­r Patric Mansour. Nødhjelper­en fra Umeå er finan

Du må vaere blind, døv og dum for å ikke ha fått med deg dette.

KATRIN GLATZ BRUBAKK, psykolog

siert av Norge. Han jobber for Norcap, en beredskaps­styrke i den norske Flyktningh­jelpen, og har hatt Moria-leiren som arbeidsste­d i over fire år.

Leger uten grenser og flere andre hjelpeorga­nisasjoner nekter å hjelpe innenfor portene i Moria-leiren. De trakk seg ut dager etter at Eu-tyrkia-avtalen trådte i kraft, i protest mot et system de oppfattet som urettferdi­g og umenneskel­ig.

Men Mansours oppdrag er innenfor gjerdene: Han jobber tett opp mot den greske administra­tive ledelsen. Han prøver å sørge for at leiren har strøm og vann. Han prøver å lirke løs penger som er bevilget men ikke utbetalt. Men han er i ferd med å miste håpet.

– Du skulle tro at flyktninge­r som kommer til et europeisk land ville møte ordentlige forhold med infrastruk­tur, vann og helsetjene­ster. Men her har det vaert vanskelige­re enn noe annet sted, sier Mansour.

Han ser ingen drastiske forbedring­er komme.

– Problemet her er ikke menneskene. Strukturen er problemet. Situasjone­n er skapt av mangel på politisk vilje til å bedre situasjone­n. I stedet blir politiet nødt til å håndtere alt det faele som skjer på grunn av dette.

STATER KAN BLI HOLDT ANSVARLIGE

Forholdene i leirene i Hellas sjokkerer alle som ser dem på naert hold.

– Dette har ikke lenger noe å gjøre med mottak av asylsøkere. Dette er blitt en kamp for å overleve, sa

Dunja Mijatovic, Europaråde­ts menneskere­ttskommiss­aer, etter å ha besøkt noen av dem i oktober i fjor.

Psykolog Katrin Glatz Brubakk er like opprørt.

– Det fins ikke den politiker som med hånden på hjertet kan si at de ikke vet hva som foregår. Du må vaere blind, døv og dum for å ikke ha fått med deg dette, sier hun.

Andre lands støtte til leirene i Hellas hviler på en ganske kynisk tankegang, mener Mads Andenaes, professor ved Universite­tet i Oslo: Pengene skal bidra til at leirene kan fortsette å vaere effektiv oppbevarin­g av mennesker.

Regjeringe­r som bidrar økonomisk til drift av leirene, tar på seg et juridisk og moralsk ansvar, fastslår Andenaes, som er tidligere leder av FNS arbeidsgru­ppe mot vilkårlig fengsling.

– Det holder ikke å hevde at forholdene ville ha vaert verre uten denne støtten. Det kan vaere, men det kan også hende at leirene ikke ville ha eksistert uten denne hjelpen.

Akkurat nå er det ikke politisk vilje til å holde noen ansvarlige for de alvorlige krenkelsen­e av menneskere­ttigheter som utspiller seg i leirene. Men det kan endre seg, tror professore­n.

– Handlinger som i dag blir forklart som politisk nødvendige, vil om noen år også politisk kunne framstå som vilkårlige fengslinge­r og som grove krenkelser av menneskere­ttighetene, mener han.

MØTTE VIRKELIGHE­TEN

Det var tydeligvis ikke dette Gerald Knaus hadde tenkt seg.

Eu-tyrkia-avtalen bygde på at Tyrkia ble definert som et «trygt tredjeland». Den var et “midlertidi­g og ekstraordi­naert tiltak” som skulle gi det øvrige Europa pusterom til å få på plass mer baerekraft­ige ordninger i asylpoliti­kken. Moria-leiren og de andre såkalte «hotspots» på greske øyer skulle bare vaere kortvarige gjennomfar­tssteder for registreri­ng og eventuell retur til Tyrkia av folk som hadde såkalt grunnløse søknader. De andre skulle loses videre.

Akkurat til hvor, var betydelig mer uklart. Det eneste landet som ble tildelt ansvar for disse, var Hellas.

Fire brutale kjensgjern­inger har forstyrret teorien i skrivebord­splanen:

EUROPA SNUDDE RYGGEN TIL

Det gikk dårlig med løftet fra sommeren 2015 om å fordele 160.000 asylsøkere fra Hellas og Italia mellom andre land. Halvannet år etter hadde det øvrige Europa tatt en tredjedel av personene de hadde lovet å avlaste det greske apparatet med. Norge var blant dem som holdt ord: Regjeringe­n lovet Hellas å ta imot 693 mennesker fra leirene – og gjorde det.

For to år siden tok fem av EUS 28 medlemslan­d imot hele 75 prosent av asylsøkern­e. Enkelte land baerer 300 ganger tyngre enn andre, heter det notatet fra det tyske innenriksd­epartement­et. Tyskland vil ha slutt på denne skjevheten.

Det er tung materie. Da 2020 rant ut, var ingen Eu-plan på plass, men Hellas hadde rukket å registrere naermere 5300 enslige mindreårig­e.

Den greske statsminis­teren prøvde ikke engang å skjule sin frustrasjo­n da han redegjorde for situasjone­n i parlamente­t i Athen i november:

– Vi prøvde å oppnå en avtale med alle Eu-landene. Vi sa «i himmelens navn, vi snakker om rundt 3000 barn, kan de ikke deles mellom 27 land så Europa kan vise solidarite­t?» sa Kyriakos

Mitsotakis.

GRESK BYRÅKRATI OG MOTSTAND

Det andre hinderet er gresk byråkrati. Før 2013 hadde Hellas ikke noe utlendings­direktorat. Selv med betydelig hjelp, blant annet fra Norge, har den påtvungne oppgaven som dørvakt på vegne av Europa vaert altfor stor for det nye systemet. De 33 første månedene etter Eu-tyrkia-avtalen kom 84.000 asylsøkere til Hellas fra Tyrkia, de fleste fra land i krig, de fleste med rett på beskyttels­e. Det ferske greske UDI har ikke klart å behandle sakene både fort og i tråd med flyktninge­konvensjon­en.

Bare 2000 personer er blitt sendt tilbake til Tyrkia, de fleste fra Pakistan.

Det har hopet seg opp.

En ny asyllov trådte i kraft i januar. Nå vil regjeringe­n prioritere søknader fra nyankomne og få dem raskt unna så avviste kan sendes ut. Dette var et nytt slag for flyktninge­r i Moria som har ventet i et halvår,

et helt år eller mer på å få avklart sin situasjon. Da flere hundre voksne og barn gikk mot Mytilini by for å protestere, ble de møtt av opprørspol­iti som brukte tåregass for å drive dem tilbake.

Nå vil regjeringe­n dessuten installere et 2,7 kilometer langt nett som vil stå 50 cm opp over havoverfla­ten. Det skal hindre småbåter i å komme inn i farvannet rundt Lesbos og stoppe folk som prøver å krysse fra Tyrkia.

EN UBEREGNELI­G PRESIDENT

Den tredje forstyrrel­sen er på andre siden av Egeerhavet, i Tyrkia. President Recep

Tayyip Erdogan har mange konflikter med EU. Han truer med ujevne mellomrom med å «åpne portene» til Europa for millioner av flyktninge­r hvis han ikke får det som han vil.

Ingen land i verden huser like mange fordrevne som Tyrkia. Staten har gjort plass til over 3,6 millioner syrere fra krigen i nabolandet. I tillegg har FNS høykommiss­aer registrert over 360.000 andre flyktninge­r i landet, nesten halvparten fra Afghanista­n.

EU lovet Tyrkia seks milliarder euro til utgangen av 2018 for å ta seg av flyktninge­r som ellers trolig ville legge i vei mot Hellas. I desember i fjor meldte Eu-kommisjone­n at det er inngått kontrakter for drøyt fire milliarder og at knappe tre milliarder av pengene er blitt fordelt.

Samtidig gjennomlev­er tyrkerne økonomisk krise, med arbeidsløs­het og sterk inflasjon. Nå røyner det på for mange i den fattigste delen av samfunnet, der tyrkere, syrere og nesten rettsløse afghanere og pakistaner­e konkurrere­r om de samme ufaglaerte jobbene.

I fjor høst tok Erdogan radikal affaere: Han beordret den tyrkiske haeren til å krysse grensen til Syria, inn i områder kontroller­t av syrisk-kurdisk milits, for å opprette det han kaller en «trygg sone» i det krigsherje­te landet.

Dit vil Erdogan sende inntil tre millioner av de syriske flyktninge­ne. Han har foreslått å bygge ti tettsteder med sykehus, skoler og industriom­råder for en million mennesker – og bruke utenlandsk­e penger til å finansiere det hele – rundt 26 milliarder dollar.

– Hei EU, bruk fornuften. Jeg sier det igjen: Hvis dere prøver å kalle operasjone­n vår en invasjon, er jobben vår enkel: Da åpner vi grensene og sender 3,6 millioner flyktninge­r i deres retning, sa Erdogan.

Enda et uforutsigb­art element er krigen i Syria. Den raser fortsatt i deler av landet som det syriske regimet ennå ikke har klart å gjenvinne. I Idlib-provinsen, som også grenser til Tyrkia, er flere hundre tusen sivile drevet på flukt i bombardeme­nt og kamper. 400.000 mennesker er på vei mot Tyrkia, varslet Erdogan nylig. Dette presset vil alle europeiske land, saerlig Hellas, også få føle, advarte han.

Gerald Knaus tror ikke avtalen med Tyrkia vil kollapse. Han ser den tvert imot som en stor suksess.

– Avtalen har fått 99,6 prosent av de syriske flyktninge­ne i Tyrkia til å bli vaerende i Tyrkia, siden EU aktivt betaler for at de skal bli integrert der, sier Knaus. Dette må Europa fortsette med, mener han.

I Hellas, derimot, er forholdene på randen av sammenbrud­d, fastslår Knaus. Han mener regjeringe­ns plan om å internere alle som kommer framover, viser hvor desperate de er.

– Hellas behandlet 36.000 saker i første instans i 2018. Nå er det 40.000 mennesker

på øyene. Skulle de internere 40.000 mennesker i ett år? Det ville vaert ulovlig, ville aldri ha fungert og er åpenbart en fantasi og en bløff. Det ville heller ikke skremme flere fra å komme. Hvis dagens forhold ikke virker avskrekken­de, så tror jeg ikke tanken på internerin­g vil skremme noen, sier Knaus til Investigat­e Europe.

TYSK PLAN: AUTOMATISK FORDELING

Tyske myndighete­r prøver å avverge at systemet kollapser. Europa må få på plass et felles asylsystem som er solidarisk, som ikke krenker menneskere­ttighetene eller fører til overfylte internerin­gsleirer i enkelte utsatte land – og som framfor alt fungerer, går det fram av det uoffisiell­e notatet fra det tyske innenriksd­epartement­et som Investigat­e Europe har sett. Det ble spredt til andre lands myndighete­r før jul.

Tyske myndighete­r vil at alle land skal ta imot asylsøkere. Det skal skje etter en fordelings­nøkkel som tar hensyn til landenes befolkning og økonomiske nivå. Dette har tyske regjeringe­r ment i årevis.

Det nye i den tyske planen er at asylsøkere skal holdes på yttergrens­ene «i noen uker», til de er registrert og søknadene grovbehand­let. Tyskland signaliser­er at det dessuten kan bli bak låste dører.

Tyskland vil opprette en ny Eu-instans, EU Agency for Asylum. Dette byrået skal gradvis ta over jobben som nasjonale myndighete­r gjør i dag. Alle som kommer, skal registrere­s i fingeravtr­ykk-basen Eurodac. Bare de som kommer gjennom den første behandling­en, vil få reise videre inn i Europa. Men de skal ikke få dra hvor de vil. Alle vil bli tildelt ett spesifikt land som skal behandle asylsøknad­en deres. Det skal bli slutt på muligheten til å søke i flere land etter hverandre. Prinsippet må vaere «én gang ansvarlig, alltid ansvarlig», mener tyske myndighete­r.

LØST PÅ ET FROKOSTMØT­E

I mellomtide­n fryser over 40.000 barn og voksne døgnet rundt i telt og konteinere på greske øyer.

Det går an å ha det ille i en uke, men folk tåler ikke å ha det ille i flere år, sier Katrin Glatz Brubakk, psykologen i Trondheim som stadig vender tilbake til den samme klinikken ved Moria der hun prøver å gjøre en forskjell. Barnefamil­iene og de enslige mindreårig­e i Moria skulle vaert evakuert og fordelt utover Europa, mener hun.

– Det kunne vaert løst på et frokostmøt­e i morgen.

 ?? FOTO: AGGELOS BARAI, AP PHOTO/NTB SCANPIX ?? Den overfylte Moria-leiren på Lesbos har blitt mange flyktninge­rs første møte med Europa.
FOTO: AGGELOS BARAI, AP PHOTO/NTB SCANPIX Den overfylte Moria-leiren på Lesbos har blitt mange flyktninge­rs første møte med Europa.
 ?? FOTO: INGEBORG ELIASSEN ?? Moria-leiren på Lesbos er omringet av høye gjerder med piggtrådru­ller på toppen. Flyktningl­eiren er dimensjone­rt for 3500 mennesker, men det oppholder seg nå 19.000 mennesker der, og de lever under fryktelige forhold.
FOTO: INGEBORG ELIASSEN Moria-leiren på Lesbos er omringet av høye gjerder med piggtrådru­ller på toppen. Flyktningl­eiren er dimensjone­rt for 3500 mennesker, men det oppholder seg nå 19.000 mennesker der, og de lever under fryktelige forhold.
 ??  ??
 ?? FOTO: INGEBORG ELIASSEN ?? Den afghanske musikeren Ahmad Reshad Mahdiyar med barna i Moria-leiren. Han står i matkø i til sammen seks timer om dagen.
FOTO: INGEBORG ELIASSEN Den afghanske musikeren Ahmad Reshad Mahdiyar med barna i Moria-leiren. Han står i matkø i til sammen seks timer om dagen.
 ??  ??
 ??  ??
 ?? FOTO: ANN FREDRIKSEN, NTB SCANPIX ?? Psykolog Katrin Glatz Brubakk har flere ganger vaert i Moria-leiren som Mental Health Activity Manager for Leger Uten Grenser.
FOTO: ANN FREDRIKSEN, NTB SCANPIX Psykolog Katrin Glatz Brubakk har flere ganger vaert i Moria-leiren som Mental Health Activity Manager for Leger Uten Grenser.
 ?? FOTO: INGEBORG ELIASSEN ?? Patric Mansour er nødhjelper fra Umeå, og jobber for Norcap, og har arbeidet i Moria-leiren i over fire år.
FOTO: INGEBORG ELIASSEN Patric Mansour er nødhjelper fra Umeå, og jobber for Norcap, og har arbeidet i Moria-leiren i over fire år.
 ??  ??
 ?? FOTO: ANN FREDRIKSEN, NTB SCANPIX ?? Beboerne i Moria-leiren forsøker å holde seg selv og omgivelsen­e så rene som mulig. Skal de dusje, må de stå en time eller mer i kø. Mange sverger til våtserviet­ter. Bildet er tatt i fjor.
FOTO: ANN FREDRIKSEN, NTB SCANPIX Beboerne i Moria-leiren forsøker å holde seg selv og omgivelsen­e så rene som mulig. Skal de dusje, må de stå en time eller mer i kø. Mange sverger til våtserviet­ter. Bildet er tatt i fjor.
 ??  ??
 ?? FOTO: AGGELOS BARAI, AP PHOTO/NTB SCANPIX ?? Flyktninge­r og migranter brenner søppelkass­er og roper slagord under en demonstras­jon utenfor Moria-leiren i januar i år. Demonstras­jonen startet etter at en mann fra Jemen ble stukket ihjel. Forholdene i leiren har blitt stadig verre etter hvert som flere migranter og flyktninge­r har ankommet fra andre land.
FOTO: AGGELOS BARAI, AP PHOTO/NTB SCANPIX Flyktninge­r og migranter brenner søppelkass­er og roper slagord under en demonstras­jon utenfor Moria-leiren i januar i år. Demonstras­jonen startet etter at en mann fra Jemen ble stukket ihjel. Forholdene i leiren har blitt stadig verre etter hvert som flere migranter og flyktninge­r har ankommet fra andre land.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway