Nå våk­ner byen til liv

Med let­tel­se­ne i ko­rona­fo­r­skrif­te­ne og mai­sol fra klar him­mel, kom gjes­te­ne til­ba­ke til fiske­bryg­ga.

Fædrelandsvennen - - FORSIDE - JAN ODD­VAR EI­DE

Yren­de liv på Fiske­bryg­ga vi­ser at byen våk­ner til liv igjen. – Du ser de er gla­de ko­ser seg, sier Caro­li­ne Ege­dal på Pie­der Ro.

– På mine 25 år her har jeg ald­ri opp­levd så god stem­ning. Det er et even­tyr, sier Trond Moi hos Moi.

– Hel­dig­vis er va­e­ret på vår side. Folk er gi­ra på ute­pils nå. Du ser de er gla­de og ko­ser seg, smi­ler Caro­li­ne Ege­dal på Pie­der Ro.

Det ble en lang og pist­re­te vin­ter i år. Da so­la en­de­lig kom, steng­te res­tau­ran­te­ne sam­men med det som var av møte­plas­ser. Men tors­dag etter­mid­dag var det god stem­ning igjen.

Selv om det er mer luf­tig enn nor­malt mel­lom bor­de­ne og langs bryg­ga. Fiske­bryg­ga fyl­les sak­te med sik­kert opp. Ikke minst den evig­lan­ge køa inn til isen. På av­stand ser det ut som ei klyn­ge der folk står klist­ret sam­men. Når du kom­mer tett på, får du for­kla­rin­gen på leng­den køa har.

VERDT DET

– Folk er for­sik­ti­ge og flin­ke til å hol­de av­stand. Og så er det godt mer­ket, sier Kat­ha­ri­na Val­vik og Linh Nguy­en som har sik­tet seg inn på soft­is med strø.

– Dere ser ly­set i en­den av tun­ne­len?

– Både og, sier Val­vik.

– Vi åp­ner kan­skje opp igjen litt fort. Men så er det greit at ting nor­ma­li­se­res. Og at vi kan gå ut i so­la og spi­se is. Men jeg er jo litt redd for at vi går på en smell, sier hun.

– Men det er verdt det, leg­ger Nguy­en til og pe­ker inn i is­ba­ren.

– Og de fles­te føl­ger reg­le­ne, sier hun.

KJEMPEDEIL­IG

På Pie­der Ro går ser­vi­tø­re­ne rundt med de brei­es­te smil. Ute på ter­ras­sen blin­ker det i sol­bril­ler og hvi­te glis over kjø­li­ge glass.

– Det er rett og slett kjempedeil­ig en­de­lig å få se be­ru­se­de men­nes­ker igjen, hum­rer Caro­li­ne Ege­dal.

– Og så er vi en­de­lig til­ba­ke på jobb, og bu­tik­ken går rundt. Vi tje­ner pen­ger igjen, for­tel­ler hun.

– Så må vi va­ere eks­tra opp­merk­som. At det ikke sklir ut, men at vi er nøye. Det vir­ker som om folk fø­ler seg tryg­ge. De som er mest be­kym­ret er nok hjem­me ennå en stund, sier hun.

PAS­SER PÅ

– Vi må pas­se på, sier Trond Moi.

– Med én me­ters av­stand – og ei halv flas­ke vin – da må vi pas­se på. Da er det man­ge som glem­mer å hol­de av­stand. Vi har vår ful­le hyre med å pas­se på, og må min­ne folk på det hele ti­den, sier han.

FOTO: JAN ODD­VAR EI­DE

Food og be­verage ma­na­ger Caro­li­ne Ege­dal ved Pie­der Ro.

FOTO: JAN ODD­VAR EI­DE

Kat­ha­ri­na Val­vik og Linh Nguy­en ko­ser seg.

FOTO: JAN ODD­VAR EI­DE

Trond Moi sier det er som et even­tyr å va­ere til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.