SJEKTA SOM NEK­TER Å SYN­KE

Fædrelandsvennen - - FORSIDE -

Kon­kur­ser, retts­sa­ker og navne­krig. Det­te er his­to­ri­en om en båt som nek­ter å syn­ke, og om kam­pen for å få ei sør­lands­sjek­te hjem igjen. 53 år etter at den første ble sjø­satt, pro­du­se­res det igjen Po­lar-bå­ter her sør.

GOD HELG SIDE 4

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.