Fædrelandsvennen

Festen må fortsette

Natta før den store Pride-festen ble Norge på nytt rammet av terror. Grunnlegge­nde verdier i vårt samfunn ble angrepet.

-

Iskrivende stund, søndag ettermidda­g, vet vi fortsatt ikke hva som var gjerningsm­annens intensjon. Vi vet ikke om han bevisst ønsket å ramme Pride. Hans forsvarer advarer mot å spekulere i hva slags motivasjon som ligger bak terroren. Uansett årsak og forklaring vil natt til lørdag gå inn i historien som en av de mørkeste i vårt land.

❞ I møte med denne trusselen må vi alle reise oss.

To tilfeldige pubgjester ble brutalt drept mens de hygget seg i den varme sommernatt­a.

Over 20 personer ble skadet da gjerningsm­annen angrep London Pub. Og mange flere er rammet fordi slike episoder skaper frykt og usikkerhet.

To voksne menn ble brutalt revet bort og for deres pårørende blir denne hendelsen en grusom påminnelse om hvor sårbare vi er for slike onde handlinger.

Den andre dimensjone­n, som har fått mest oppmerksom­het, er angrepet på det skeive miljøet i Oslo. Natta før den store Pride-festen stoppet alt opp. 50 år etter at forbudet mot sex mellom menn ble opphevet i Norge var det duket for en storslått feiring.

Festen ble avlyst.

Dersom det viser seg at angrepet bevisst var rettet mot homofile og Pride, er dette et angrep på hele det norske samfunnet. Et angrep på ytringsfri­het og retten til å elske hvem man vil.

De siste årene har vårt samfunn beveget seg rekordrask­t mot en reell likestilli­ng mellom heterofile og homofile. En årelang kamp så ut til å gå mot slutten.

Men den siste tiden har det vokst frem en motreaksjo­n. Stadige drypp av typen «nå går det for langt», eller mer målrettet kritikk av organsiasj­onen Fri – foreningen for kjønns- og seksualite­tsmangfold, har vaert en del av samfunnsde­batten inn mot årets Pride.

I kjølvannet av denne voksende motstanden mot det Fri står for, ulmer det i farlige miljøer.

Miljøer som fronter ekstreme meninger og homohat.

Det er dette som ligger bak PSTS uro og årsaken til at trusselniv­ået ble hevet.

I møte med denne trusselen må vi alle reise oss. Vi er alle sårbare for slike terrorhand­linger, men verdien av vårt åpne, trygge samfunn må vi alle kjempe for å bevare.

Vi må la festen fortsette. Saerlig Pride-festen.

Vi vil aldri akseptere at likestilli­ngskampen og retten til å elske den man vil, stopper opp.

 ?? FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB ?? Et spontant Pride-tog stopper opp utenfor London Pub.
FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN / NTB Et spontant Pride-tog stopper opp utenfor London Pub.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway