Fædrelandsvennen

Terrorsikt­elsen er ikke svekket, men fortsatt er mye uavklart

Terrorsikt­elsen mot mannen som er pågrepet for masseskyti­ngen i Oslo, er ikke svekket. Politiet er foreløpig sparsomme med opplysning­er om etterforsk­ningen.

-

Politiadvo­kat Børge Enoksen sier at politiet fortsatt har flere hypoteser, der blant annet psykiatri og hatkrimina­litet er blant dem.

– Det jeg kan si, er at han er siktet for terrorhand­ling, og den siktelsen er ikke svekket ut fra etterforsk­ningen så langt, sier Enoksen.

– Det kan også vaere en kombinasjo­n av hypotesene som er tilfellet i vår sak, men det er for tidlig for oss å ha klarhet i nå, sier han.

VIL IKKE LA SEG AVHØRE

Den terrorsikt­ede Zaniar Matapour (42) har ikke latt seg avhøre. Politiet prøvde igjen søndag, men det ble avbrutt etter en drøy halvtime. Mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, kalte det et ikke-avhør og sa politiet hadde brukt tiden til å forsøke å overtale mannen til å godta avhør med opptak.

Det vil han ikke. Mannen sier han frykter at opptakene vil bli manipulert.

– Politiet sa til ham i går at de kunne ta avhør uten video, men i dag sa de at noen sjefer hadde overprøvd dem, og at det ikke var mulig, sier Elden til NTB.

– De ville da ikke gjennomfør­e avhør nå, og siktede er fortsatt redd for å bli manipulert, og avslo å forklare seg. Det er en fastlåst situasjon, sier Elden.

Politiet sier det er viktig å få avhørt ham, men at de ikke vil vike fra sine prinsipper.

– Vi respektere­r hans rett til ikke å avgi forklaring, det er en grunnlegge­nde rettighet han har. Samtidig er det viktig for oss å holde oss til våre regler og holde rettssikke­rheten høyt, sier Enoksen.

OVERFØRES TIL FENGSEL

Mannen blir nå overført til fengsel, etter at helsen hans er blitt vurdert. Mandag blir han varetektsf­engslet i det som trolig blir en kontorforr­etning uten fengslings­møte.

Politiet opplyser at det er et viktig spor i etterforsk­ningen å avklare hva slags kontakt mannen har hatt med eventuelle ekstremist­er, og om han handlet alene eller ikke da han drepte to og skadd 21 i angrepet på utesteder i Oslo.

– Det er helt sentralt å avdekke motivasjon­en for handlingen, hans bakgrunn og bekjentska­p. En annen viktig del er å avdekke om han kan ha samarbeide­t med andre om denne. Per nå ser det ikke ut til at han har samarbeide­t med andre om denne hendelsen, men det er som sagt tidlig og vi kan ikke utelukke noe, sier Enoksen.

Et annet sentralt tema for politiet er å kartlegge mannens bevegelser før masseskyti­ngen startet. Politiet har oversikt over hva mannen gjorde fredag, sier Enoksen til NTB.

– Vi er opptatt av å kartlegge bevegelsen­e hans den kvelden og natta. Vi har dannet oss et bilde av det, men vi oppfordrer folk til å komme med tips, sier politiadvo­katen.

– Vet dere hva han gjorde tidligere på fredagen?

– Vi har oversikt over det, men jeg kan ikke gå i detalj på det nå, sier Enoksen.

VIL IKKE SVARE

Politiet vil ikke svare på spørsmål om de har ransaket adresser knyttet til flere enn den terrorsikt­ede mannen.

– Det er ikke uvanlig at man i en sånn type etterforsk­ning gjennomfør­er såkalt tredjemann­sransaking for å finne bevis, men jeg kan ikke gå i detalj på hvilke steder vi har vaert i denne saken, sier Enoksen.

Han vil heller ikke svare på hvor mange som faktisk ble skuddskadd i angrepet.

– Det er selvfølgel­ig informasjo­n vi besitter, men jeg vil ikke gå i detalj her og nå på akkurat det, sier Enoksen.

Uavklart sikkerhets­situasjon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway