Fædrelandsvennen

– Blir ikke fred før det blir delt

Lørdag fikk Søgneaksjo­nistene besøk av «mentor og meningsfel­le» Per Gunnar Stensvaag. Den pensjonert­e flykaptein­en ankom Høllen i eget fly.

- TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

– Fredag fløy jeg fra Trysil til Audnedal for å møte aksjonsgru­ppa der. Det ble ny bekreftels­e på at alt er kaos, sier Stensvaag.

På hjemveien lørdag mellomland­et han i Høllen, for en kjapp prat med aksjonsgru­ppa i Søgne.

– Det blir ikke fred før det blir delt, sier Stensvaag.

I 2016 møtte han Vidar Ertzeid på Søgne gamle prestegård, hvor Stensvaag holdt foredrag om hvorfor kommunesam­menslåinge­r er en dårlig idé. Siden har han holdt kontakt med aksjoniste­ne som har kjempet for en løsrivelse fra Kristiansa­nd.

– Han har vaert en mentor og meningsfel­le, på et overordnet nivå, sier Morten Mosberg i aksjonsgru­ppa.

– Ville resultatet blitt det samme uansett?

– Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke saken er så veldig personavhe­ngig. Inndelings­loven er gyldig på tvers av regjeringe­r og statsråder.

Det var den vi ba regjeringe­n om å se på, sier Mosberg.

De siste årene har Stensvaag vaert landet rundt for å holde foredrag. Han har vaert i Lillesand, Tvedestran­d, Audnedal og Iveland. I fjor ga han ut boka «Kaosreform­ene», som handler om Solberg-regjeringe­ns kommuneref­orm.

Han har vaert vararepres­entant på Stortinget og sitter i kommunesty­ret for Sp i Trysil, men vil ikke kalle seg politiker.

– Jeg sa ja til å stå på sisteplass på lista og ble kumulert inn, sier han.

NABO MED VEDUM

Partileder Trygve Slagsvold Vedum kjenner han godt, ettersom de er naboer i Trysil.

– Jeg bor på ei hytte i fjellet. Der har han også ei hytte. Jeg sa til Trygve at de burde kjøre knallhardt mot sentralise­ringsrefor­mene til Erna. Det er «stairway to heaven» sa jeg. Han sa jeg hadde rett. Men hvis det ikke følges opp kan det bli «highway to hell», sier Stensvaag.

Han avviser at hans innsats har vaert avgjørende for at Søgne-aksjoniste­ne vant fram.

– Jeg er bare en liten brikke. Men jeg tør påstå at ingen har bedre oversikt over norsk geografi, tidligere kommuner og den demografis­ke utviklinge­n. Distriktsk­ommuner kan ha nedgang i folketall, men de har klart seg uendelig mye bedre enn de som mistet det lokale selvstyret. Jeg er helt overbevist om at Søgne vil tape veldig over tid, dersom de mister det lokale selvstyret, sier han.

❞ Det såkalte storbynett­verket opptrer som kommunale imperialis­ter. Det er den sterkestes rett som skal gjelde. Det er en trussel mot det norske demokratie­t. PER GUNNAR STENSVAAG

– TRUSSEL MOT DEMOKRATIE­T

Han liker dårlig at statsminis­ter

Jonas Gahr Støre har satt foten ned for flere oppløsning­er.

– Det såkalte storbynett­verket opptrer som kommunale imperialis­ter. Det er den sterkestes rett som skal gjelde. Det er en trussel mot det norske demokratie­t.

– Ser du noen ulemper med at Søgne blir egen kommune igjen?

– Haha. Nei. Da antall kommuner økte fra 392 til 747 fra 1837 til 1931 ble det ny giv i bygdene. Det samme skjedde ved delingene i 1977. At det blir vanskelig å få tak i folk er bare skremselsp­ropaganda. Det kommer muligheter og folk vil søke seg dit, sier han.

 ?? FOTO: ERLEND OLSBU ?? Per Gunnar Stensvaag i Høllen lørdag. Her i samtale med Vidar Ertzeid og Morten Mosberg i aksjonsgru­ppa som jobber for løsrivelse av Søgne.
FOTO: ERLEND OLSBU Per Gunnar Stensvaag i Høllen lørdag. Her i samtale med Vidar Ertzeid og Morten Mosberg i aksjonsgru­ppa som jobber for løsrivelse av Søgne.
 ?? FOTO: ERLEND OLSBU ?? Den pensjonert­e flykaptein­en fløy videre til Trysil etter den korte visitten i Søgne.
FOTO: ERLEND OLSBU Den pensjonert­e flykaptein­en fløy videre til Trysil etter den korte visitten i Søgne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway