Fædrelandsvennen

❞ Har ikke drevet noe lobbyvirks­omhet i det hele tatt.

Regjeringe­n konkludert­e motsatt i spørsmålet om kommuneopp­deling i Kristiansa­nd og i Sandnes. Men ordfører Stanley Wirak (Ap) sier at han ikke har gjort noe annet enn å skrive brev til departemen­tet.

- TEKST: HENRIK IHME henrik.ihme@fvn.no

– Jeg tror folk er lei av kommunegre­nser, og føler seg ferdig med dette nå. Og Støre sa at nå må vi ser fremover og bygge landet, sier Stanley Wirak til Faedreland­svennen.

Ap-ordføreren i Sandnes, opprinneli­g fra Knaben i Kvinesdal, innkassert­e en stor seier denne uka. I motsetning til partifelle­ne på Sørlandet.

Mens ordfører Jan Oddvar Skisland og resten av Ap i Kristiansa­nd og Agder har rast mot regjeringe­ns vedtak om å la Søgne og Songdalen selv bestemme en mulig løsrivelse, ble det klart at Forsand forblir i Sandnes kommune.

Til tross for at flertallet i en innbyggerh­øring vil over til Strand kommune, og en anbefaling fra statsforva­lteren i Rogaland om det samme. Lokalt er Senterpart­iet i harnisk mot egen regjering. Partiet ville ha gjennomsla­g både her og i Kristiansa­nd.

– SKIFTET MENING

– Ja, jeg er veldig fornøyd, sier ordføreren om regjeringe­ns vedtak, men legger til at de to sakene har vesentlige forskjelle­r.

Mens Kristiansa­nd, Søgne og Songdalen ble tvangssamm­enslått i Stortinget, ble Sandnes og Forsand slått sammen frivillig.

– Så har noen skiftet mening etterpå. Vårt argument er at man ikke kan styre landet etter hvem som skifter mening fra dag til dag. Jeg tror regjeringe­n ikke vil åpne for denne typen grensejust­eringer, for da åpner man for alle slags muligheter. Det tror jeg er grunnen til at de skar igjennom, sier han.

– Men regjeringe­n vektlegger betydninge­n av folkemenin­gen veldig ulikt her?

– Ja, men folkemenin­gen hos oss har vaert vekslende. Da kommunene ble sammenslåt­t var det flertall i folket for det. Og det var flertall i kommunesty­ret. Og enda lenger tilbake var det et massivt flertall mot å slå sammen med Strand. Det har vaert veldig vekslende oppover i tidene hos oss.

– Regjeringe­n kunne sagt som i Kristiansa­nd, at flertallet i den gamle kommunen skulle bestemme?

– Ja, men så kunne man ombestemme seg neste gang, og da hadde vi fått en ny debatt om grenseendr­inger. Det er noe med at vi må komme oss videre.

– BARE TULL

– Hvordan jobbet du med denne saken?

– Vi har kjørt en veldig åpen prosess, der vi har skrevet brev til kommunalmi­nisteren med fokus på jusen i dette og det skiftende flertallet. Det har ikke vaert noe lobbyvirks­omhet i det hele tatt. Det høres kanskje litt flåsete ut, men jeg har vaert temmelig sikker på dette. Landet kan ikke styres ut fra vekslende flertall fra år til år. Så forstår jeg at regjeringe­n skal høre Søgne og Songdalen, og at meningen der er i ferd med å snu. Så kanskje dette løser seg selv, sier han.

Men han avviser at han har bedre kontakter enn andre inn i regjeringe­n.

– Det er bare tull. Jeg har skrevet brev, og så hadde jeg et teamsmøte med tidligere kommunalmi­nister Bjørn Arild Gram. Sigbjørn Gjelsvik har jeg ikke hatt møter med.

«FED UP»

– Har du sympati med Skisland? – Ja, jeg forstår reaksjonen veldig godt. Man trodde at dette var avklart. Så er det ikke dermed sagt at de går ut av kommunen. Jeg har ikke belegg for dette, men jeg tror folk er «fed up» med dette her. Folk vil ikke leve år etter år med usikkerhet, og jeg tror dette fort kan gå godt. Men i en koalisjon er det gi og ta, og nå måtte vel Sp få en seier.

– I en hestehande­l med Sandnes? – Nei, dette er to vidt forskjelli­ge saker. Vi har ikke hatt en tvangssamm­enslutning hos oss, men folk som har ombestemt seg. Så må jeg si at jeg har veldig stor tillit til Støre, som har stått i en spagat i dette her. Jeg synes han navigerer godt i et veldig vanskelig landskap.

Jonas Gahr Støre har selv kontant avvist at det som har skjedd i Forsand henger sammen med beslutning­en om å utrede deling av Kristiansa­nd. En «helhetlig vurdering», ligger til grunn.

 ?? FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB ?? Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, foran Folkets Hus i Oslo under landsmøtet i 2019.
FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, foran Folkets Hus i Oslo under landsmøtet i 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway