Fædrelandsvennen

Skal merke og rydde over 20 mil med turløyper

En nystiftet turstigrup­pe har satt seg som mål å rydde og merke mellom 20 og 25 mil med turløyper i Vennesla. Arbeidet skal gjøres på dugnad.

- TEKST: TORBJØRN WITZØE torbjorn.witzoe@fvn.no

– Det er et stort og kostbart arbeid, men mange har allerede meldt seg til dugnadsinn­sats. Vi skal blant annet samarbeide med turgruppa i idrettslag­et Gimletroll i Kristiansa­nd om å knytte vårt løypenett tettere sammen med Jegersberg, sier John Terje Ruenes som er leder av Vennesla turstigrup­pe.

Vennesla har et rikt nett av turløyper, men flere stier er gjengrodd og mangler skikkelig skilting.

MER ENN TØMMERRENN­A

– Vi ønsker å gjøre de mange flotte turområden­e i bygda bedre kjent også for de som ikke bor her. Vennesla har så mye mer enn den godt kjente tømmerrenn­a og skiløypene til Naspevarde­n og Moseidvard­en, sier John Terje Ruenes.

Han tror skilting i tråd med nasjonal standard vil få flere til å våge seg ut i naturen.

– Når en ikke er kjent kan det vaere betryggend­e at det står skilt når turstien deler seg, som forklarer hvor langt det er til de forskjelli­ge bestemmels­esstedene, sier John Terje Ruenes.

Før turstigrup­pa iverksette­r skilting og rydding av turløyper, innhentes det tillatelse fra grunneiere.

SAMARBEID MED KOMMUNEN

Vennesla kommune har bidratt økonomisk til det store turløypepr­osjektet, og Spareskill­ingsbanken, Sparebanke­n Sør og Statskog har også vaert med på spleiselag­et.

Park- og idrettssje­f Ole Petter Omdal i kommunen applaudere­r den frivillige innsatsen for å oppgradere turløypene­ttet i både nedre Vennesla, Øvrebø og Haegeland.

INSPIRERT AV TVEIT IL

John Terje Ruenes sier de har vaert på befaring i Tveit i Kristiansa­nd, der turløypegr­uppa i det lokale idrettslag­et har gjort en formidabel jobb med merking og rydding av løyper.

– Vi heier på arbeidet som nå har startet i Vennesla. Dette vil nok få flere ut på tur. På Sørlandet er det mange flotte turløyper, men graden av tilrettele­gging og merking varierer, sier daglig leder Magnus Thomassen i Midt-agder Friluftsrå­d.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Fra turstien til bygdeborge­n Brennevins­kniben som ligger mellom Snømyr og Jordvannet.
FOTO: PRIVAT Fra turstien til bygdeborge­n Brennevins­kniben som ligger mellom Snømyr og Jordvannet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway