Fædrelandsvennen

Selger drømmetomt, men ikke sikkert man får bygge på den

Dette er kanskje den billigste skjaergård­stomten på Sørlandet. Men den selges med risiko: Det er ikke sikkert du får bygget noe.

- LOUISE HOLST ANDERSEN

– Du får gjort nada på reservatet. Men hvis du er interesser­t i å eie et naturreser­vat kan du kjøpe den tomten, sier Marie Bjelland, fagleder for natur hos Statsforva­lteren i Agder.

For 750.000 kroner kan du få fingrene i en 68 mål stor skjaergård­stomt på Indre Ulvøya i Høvåg. Spørsmålet er om du får bygget noe, for store deler av tomten er dekket av vernete områder.

– Naturreser­vatet er beskyttet av en av de strengeste forskrifte­ne. Telting er forbudt, bål er forbudt. Men man kan sanke baer og matsopp, sier hun.

FLERE INTERESSER­TE

Eiendomsme­gler Runar Høygilt fra Sørmeglere­n i Lillesand har ansvaret for å selge tomten. Han har allerede blitt kontaktet av flere interesser­te, forteller han.

– Klarer man å få bygget noe, så er det mye gevinst. Men det er mange skjaer i sjøen på veien, sier Høygilt.

Han mener tomten egner seg best til en kjøper som har god erfaring med å søke om byggetilla­telser.

– Så dere selger tomten med tanke på å bygge på den?

– Folk er jo ikke interesser­t i ei tomt som står tom. Folk ønsker å bygge på den, svarer han.

– BLIR VANSKELIG

Skal man det, må kjøper ta høyde for et naturreser­vat, 100-metersbelt­et og flere hensynsson­er, melder Preben Vaerholm som er fagansvarl­ig for plan- og byggesaker i Lillesand Kommune.

– Det er begrenset med byggemulig­heter på den tomten, så de som ønsker å kjøpe må vite at det blir vanskelig å få til bygge noe, sier han.

Men spør man Marie Bjelland fra Statsforva­lteren, er det en verdi i seg selv å eie et naturreser­vat. Også selv om du ikke får lov til å bygge noe.

– Man skal ikke kimse av naturverdi­er i fremtiden, det kan det bli mangel på, sier hun.

 ?? FOTO: BOLIGFOTOG­RAFENE AS ?? Eiendomsme­gler Runar Høygilt tipper tomten hadde vaert betydelig dyrere hvis det var lov å bygge på den som den er i dag. Han vil ikke sette et presist tall på det.
FOTO: BOLIGFOTOG­RAFENE AS Eiendomsme­gler Runar Høygilt tipper tomten hadde vaert betydelig dyrere hvis det var lov å bygge på den som den er i dag. Han vil ikke sette et presist tall på det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway