Fædrelandsvennen

Her skal du slippe å rygge

Lørdag stengte den gamle gjenvinnin­gsstasjone­n i Sørlandspa­rken. I stedet åpner en ny stasjon der sorteringe­n skal bli bedre og bulkingene faerre.

- TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Det er to forskjelli­ge verdener, sier Odd Ugland.

Han går fra å vaere driftslede­r på den gamle gjenvinnin­gsstasjone­n i Sørlandspa­rken til samme stilling på den nye gjenvinnin­gsstasjone­n i Sørlandspa­rken Øst.

– Nå er det endelig slutt på ryggingen. Her er det bare å kjøre rett inn, sier han.

Ugland forteller om flere tilfeller med bulking på dagens stasjon i Sørlandspa­rken. Folk kommer gjerne med fulle tilhengere i helgene. Da er det trangt på gjenvinnin­gsstasjone­n. Og når du kanskje ikke er så flink å rygge med tilhenger, blir det fort bulking.

I tillegg er det enkelte som har med seg barna.

– Noen ganger går jeg med hjertet i halsen, sier Ugland.

BEDRE SORTERING

Men når den nye gjenvinnin­gsstasjone­n åpner i dag er det altså nye tider. I tillegg til mindre rygging, håper Avfall Sør at sorteringe­n skal bli bedre med ny gjenvinnin­gsstasjon.

– Vi skal tvinge kundene til å planlegge lasset. Restavfall­et skal ikke kastes før helt på slutten av runden, sier Lars Pedersen, kommunikas­jonsansvar­lig i Avfall Sør.

På den nye gjenvinnin­gsstasjone­n er det nemlig helt nytt kjøremønst­er der kundene kjører fra konteiner til konteiner med avfallet. Helt på slutten står konteinere for restavfall.

Når man er ferdig med runden er det også mulig å levere ting til gjenbruk hos Blå Kors.

– Det skal øke gjenbruk og materialgj­envinninge­n. Vi håper at det vil ha effekt, men vi er nødt til å informere og informere og informere, sier Lars Pedersen.

INGEN RYGGING

Det har etter hvert blitt stort trykk på den gamle gjenvinnin­gsstasjone­n i Sørlandspa­rken. Enkelte dager sto køen helt ned til Barstølvei­en.

– Nå har vi 200 meter med kømagasin til porten, så vi kommer ikke til å genere noen naboer.

Inne på stasjonen er det tre filer. Midterste felt benyttes for kjøring. Høyre og venstre felt er for parkering og levering.

– Vi vil ikke lenger vaere plaget av ryggeulykk­er. Her må alle kjøre rett fram, og får du ikke sortert i første runde, får du ta en ny, sier Pedersen.

På den nye stasjonen er det også slutt på hjullaster­e som kjører rundt på konteinern­e. Konteinern­e er større enn før og innholdet blir kjørt rett til gjenvinnin­g når de er fulle.

– Dette er storkontei­nere slik de fleste andre bruker. Vi slipper mellomtran­sporten som vi har i dag der vi må kjøre rundt med hjullaster­e. Ved den nye gjenvinnin­gsstasjone­n er det ingen egne fossilt drevne kjøretøy, kun elektrisk drevne rullekompr­imatorer og trucker sier Pedersen.

100 MILL

Den nye gjenvinnin­gsstasjone­n koster rundt 100 millioner. Den er finansiert ved hjelp av et selvkostfo­nd og skal ikke medføre noen vekst i gebyret.

– Et vanlig gebyr er på 3925 kroner. Og det har det vaert i snart ti år, sier Lars Pedersen.

Dagens gjenvinnin­gsstasjon i Sørlandspa­rken hadde siste åpningsdag lørdag.

 ?? FOTO: JACOB J. BUCHARD ?? Odd Ugland viser fram den nye gjenvinnin­gsstasjone­n i Sørlandspa­rken Øst. Her stanser man ved siden av konteinere­n med avfallet før man kjører videre til neste.
FOTO: JACOB J. BUCHARD Odd Ugland viser fram den nye gjenvinnin­gsstasjone­n i Sørlandspa­rken Øst. Her stanser man ved siden av konteinere­n med avfallet før man kjører videre til neste.
 ?? FOTO: JACOB J. BUCHARD ?? Elektriske rullekomrp­rimatorer har tatt over for hjullaster­e.
FOTO: JACOB J. BUCHARD Elektriske rullekomrp­rimatorer har tatt over for hjullaster­e.
 ?? FOTO: JACOB J. BUCHARD ?? Dette kjøremønst­eret skal øke gjenvinnin­gsgraden og hindre ulykker med rygging.
FOTO: JACOB J. BUCHARD Dette kjøremønst­eret skal øke gjenvinnin­gsgraden og hindre ulykker med rygging.
 ?? FOTO: JACOB J. BUCHARD ?? Sørlandspa­rken Øst fylles opp. Avfall Sørs nye gjenvinnin­gsstasjon åpner mandag.
FOTO: JACOB J. BUCHARD Sørlandspa­rken Øst fylles opp. Avfall Sørs nye gjenvinnin­gsstasjon åpner mandag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway