Fædrelandsvennen

Dette har du krav på ved flystreik

Mange har bestilt en pakkereise i sommer som flys av SAS. Ved streik er det flere ting du har krav på, ifølge Forbrukerr­ådet.

-

En pakkereise er en kombinasjo­n av minst to elementer som er betalt samlet. Som regel er dette flyreise og hotell, og mange av pakkereise­selskapene bruker Sas-fly. Dersom det blir pilotstrei­k fra 29. juni kan mange reisende rammes.

Selv om det blir pilotstrei­k og Sas-flyene blir stående på bakken, så har pakkereise­selskapet en plikt til å prøve å få deg på tur likevel, ifølge Forbrukerr­ådet.

Du har rett til å bli satt på et erstatning­sfly, men bare om dette er praktisk mulig. Hvis avreisen blir forsinket, sånn at deler av pakkereise­n ikke kan utnyttes, har du krav på et forholdsme­ssig prisavslag.

Blir hele reisen avlyst, for eksempel hvis arrangøren ikke klarer å skaffe ny avreise til deg, har du rett på refusjon av hele pakkereise­n. Alternativ­t kan du kostnadsfr­itt få en annen pakkereise av tilsvarend­e eller høyere kvalitet, men bare dersom arrangøren kan tilby noe slikt.

Forbrukerr­ådet anbefaler enten å godta en ny reise hvis du ønsker det, eller kreve refusjon. De anbefaler ikke at du tar imot tilgodelap­p eller gavekort til senere bruk.

Pakkereise­aktøren også et ansvar for å sikre at du kommer seg hjem igjen dersom streiken rammer etter at du har kommet deg av gårde på ferie. Du har rett på overnattin­g og måltider fram til de finner en ny flytid til deg.

Forbrukerr­ådet anbefaler ikke å avbestille selv, selv om du blir nervøs for at turen kanskje ikke blir noe av.

Hvis du avbestille­r reisen din selv i forkant av eventuelle problemer, er du ikke garantert å få hele kjøpesumme­n tilbake. Heller ikke reiseforsi­kring dekker tap som skyldes streik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway