Vann ren­ner i mot­satt ret­ning på den and­re si­den av ekva­tor

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

10 Det sies ofte at Jor­das ro­ta­sjon på­vir­ker hvor­dan van­net ren­ner ned i slu­ket. Nord for ekva­tor ro­te­rer det ned­over med klok­ka, men sør for ekva­tor ren­ner det i mot­satt ret­ning. Jor­das ro­ta­sjon på­vir­ker rik­tig­nok ro­ta­sjons­ret­nin­gen til or­ka­ner grun­net co­rio­lis­ef­fek­ten, men meng­den vann i et sluk er så li­ten at Jor­das ro­ta­sjon ikke på­vir­ker det i det hele tatt. Den egent­li­ge for­kla­rin­gen er hvor­dan van­net hel­les ned i slu­ket, og hvor­dan slu­ket er ut­for­met.

Det er ikke Jor­das ro­ta­sjon som be­stem­mer hvil­ken ret­ning van­n­er ro­te­rer ned i et sluk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.