Men­nes­ker stam­mer fra sjim­pan­se­ne

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

14 En av de van­ligs­te mis­for­stå­el­se­ne av evo­lu­sjons­te­ori­en er at men­nes­ker stam­mer fra sjim­pan­ser. Vi er rik­tig­nok nære slekt­nin­ger da vi beg­ge er pri­ma­ter og de­ler 98,8 pro­sent av det sam­me DNA- et, men de afri­kans­ke ape­ne er fet­ter­ne våre, ikke for­fed­re­ne. Hvis du un­der­søk­te beg­ge stam­tav­le­ne, vil­le du sett at vi skil­te lag for rundt seks mil­lio­ner år si­den. Vår fel­les stam­far var ver­ken men­nes­ke el­ler sjim­pan­se. Den nå ut­ryd­de­de ar­ten er stam­fa­ren til fle­re av nå­ti­dens mo­der­ne ar­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.