Ly­net slår ikke ned sam­me sted to gan­ger

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

35 Hvis Jor­da var padde­flat, vil­le det vært svært usann­syn­lig at ly­net slo ned to gan­ger på sam­me sted, men Jor­da er langt fra flat. Høyde­va­ria­sjo­ner som høye byg­nin­ger, fuk­tig­hets­ni­vå­et i jor­da, el­ler til og med po­si­sjo­nen til blade­ne på et tre kan på­vir­ke sann­syn­lig­he­ten for lyn­ned­slag. Så ly­net kan ab­so­lutt slå ned sam­me sted fle­re gan­ger.

Noen byg­nin­ger er mer ut­satt for lyn­ned­slag enn and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.