Du får kram­pe av å svøm­me etter at du har spist

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

43 Som barn blir du hele ti­den for­talt at du kan få far­li­ge kram­per hvis du svøm­mer rett etter at du har spist. Men hvis det­te var sant, hvor­for spi­ser da lang­dis­tanse­svøm­me­re midt un­der en kon­kur­ran­se? Du kan rik­tig­nok få hold av å ha full mage, men det er svært usann­syn­lig at det gjør så vondt at du ikke kla­rer å svøm­me, og druk­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.