Patte­dy­re­nes dyk­ke­re­fleks

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Krop­pen rea­ge­rer in­stink­tivt un­der vann og hind­rer at du får en våt grav.

Kaldt vann Når an­sik­tet dek­kes av kaldt vann, spe­si­elt rundt øyne og pan­ne, ut­lø­ses dyk­ke­re­flek­sen. Hold pus­ten Ef­fek­ten av dyk­ke­re­flek­sen hjel­per med å spa­re ok­sy­gen og for­len­ge ti­den mel­lom hvert pust du tren­ger å ta. Hjer­te­ryt­men går ned Pul­sen går...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.