Kos­me­tis­ke my­ter

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

1

Gjen­nom bar­rie­ren

Kre­mer kan inne­hol­de bå­de vi­ta­mi­ner, pro­tei­ner og til og med DNA, og pro­du­sen­te­ne for­tel­ler oss at mo­le­ky­le­ne re­pa­re­rer ve­vet un­der. Men hud­en er en tett bar­rie­re, og det ikke alt som kan tren­ge gjen­nom.

2 Strekk­merkemi­rak­ler 3

Varmt vann åp­ner po­re­ne

Po­re­ne kan ikke åpne og luk­ke seg, og du kan ikke gjø­re noe for å end­re på det. Varmt vann kan der­imot løse opp smuss in­ni po­re­ne.

4

« Kli­nisk

be­vist »

Vann­fast mas­ka­ra Foun­da­tion Skrubbe­kre­mer Glit­ren­de øye­skyg­ger Vær på vakt mot vi­ten­ska­pe­li­ge på­stan­der. Stu­die­ne kan være små el­ler ba­sert på eks­pe­ri­men­ter med celle­kul­tu­rer og ikke det ekte pro­duk­tet på ekte men­nes­ker. er Fuk­tig hud skju­ler...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.