Kon­ser­ve­ring av mat

Vi er kon­stant i krig med mik­ro­ber som vil ta ma­ten fra oss.

Fantastisk vitenskap - - Kjemi -

Li­vet vårt drei­er seg om mat, men det gjør også li­vet til mik­ro­sko­pis­ke bak­te­ri­er og sopp. De er i luf­ten, i van­net, på kjøk­ken­ben­ken, og hvis de får være i fred, vil de blomst­re opp og ta over ma­ten vår ved å om­dan­ne spi­se­lig mat til en pels­kledd guf­fe. Og hvis det ikke er mik­ro­be­ne, har man all­tid en­zy­mer som fin­nes na­tur­lig i plan­ter og dyr. De vil også gyve løs på en­kel­te mat­va­rer og bry­te dem ned, og ok­sy­gen vil grad­vis gjø­re fet­tet harskt. Der­for er hen­sik­ten med kon­ser­ve­ring av mat å stan­se, el­ler i det mins­te for­sin­ke, den­ne pro­ses­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.