20 watt

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Hjer­nen er utro­lig ef­fek­tiv og bru­ker mind­re ener­gi enn en stan­dard lys­pære.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.