Det sit­ter i ho­det

Tanke­kraf­ten kan gjø­re utro­li­ge ting.

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

Placebo­ef­fek­ten vir­ker selv om du vet at det er place­bo. Grøn­ne og blå pil­ler as­so­si­e­res med en be­ro­li­gen­de ef­fekt. kt. Place­bo­in­jek­sjo­ner ac njek­sjon er mer ef­fek­ti­ve enn place­bo­pil­ler. Et place­bo­pro­dukt kan lind­re smer­te ved å sti­mu­le­re fri­gjø­ring av endor­fi­ner. Place­bo­pil­ler har vist seg å hjel­pe mot søvn­for­styr­rel­ser. 10 % av oss tror at oran­sje pil­ler sma­ker surt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.