ER DU EN SU­PER­SMA­KER?

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

1 Mal tun­gen

Bruk en bom­ulls­pin­ne til å dek­ke tunge­spis­sen med blå kon­di­tor­far­ge. Det­te gjør det let­te­re å se for høy­nin­ge­ne, el­ler pa­pil­le­ne, på over­fla­ten.

2 Lag en sir­kel

Bruk en hulle­ma­skin og lag et hull i en li­ten pa­pir­bit som du leg­ger på tun­gen. Da kan du se et rundt, blått om­rå­de.

3 Stu­der far­gen

Du vil se at top­pen av hver for­høy­ning fort­satt er rosa. Ved hjelp av en venn, et speil el­ler et ka­me­ra kan du tel­le for­høy­nin­ge­ne in­ne i sir­ke­len.

4 Tell for­høy­nin­ge­ne

Hvis du har fær­re enn 15 for­høy­nin­ger, er du nok en ikke- sma­ker. Har du fle­re enn 35, er du tro­lig en su­per­sma­ker, og lig­ger du mel­lom dis­se, har du nok nor­mal smaks­sans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.