Ufor­klar­li­ge su­per­kref­ter

Fantastisk vitenskap - - Biologi -

RAS­KE RAPID RE­FLEK­SER REFLEXES

Den ja­pans­ke Iai­do- mes­te­ren Isao Machii kan kap­pe en luft­pis­tolkule i fart i to med et sa­mu­rai­sverd.

FOTOG RAFI SK HU­KOM­MEL­SE

Step­hen Wilt­shi­re me­mo­rer­te og teg­net et by­land­skap etter bare å ha sett på det i et par mi­nut­ter.

SU SU­PER PERSY SIGHT N

Ve­ro­ni­ca Sei­der hev­der å kun­ne gjen­kjen­ne et men­nes­ke på mer enn 1,6 kilo­me­ters av­stand.

TALLE N E S MES­TER

Da­ni­el Tam­met kan me­mo­re­re enor­me tall­rek­ker og gjen­ga en gang 22 514 de­si­ma­ler av pi.

AN­NER­LE­DES SYNSSANS

Da­ni­el Kish mis­tet sy­net som barn, men kan « se » ved hjelp av klikke­ly­der og ekko­lo­ka­li­se­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.