CERNs Lar­ge Had­ron Col­li­der kan lage et svart hull som slu­ker Jor­da

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

06 Da den opp­gra­der­te LHC ble ak­ti­vert igjen ved CERN i 2015, våk­net domme­dags­my­te­ne om svar­te hull til li­ve igjen. Fle­re har hev­det at to pro­to­ner som kra­sjer inn i hver­and­re i høy nok fart, kan føre til svar­te hull. En­kel­te fy­si­ke­re me­ner det er mu­lig, men det svar­te hul­let vil­le vært mik­ro­sko­pisk og vil­le ikke vært farlig for klo­den vår.

LHC kom­mer ikke til å lage et svart hull som slu­ker Jor­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.