I en fal­len­de heis bør du hop­pe rett før den tref­fer gul­vet

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

08 Det blir sagt at hvis man hop­per rett før en fal­len­de heis tref­fer gul­vet, unn­går man å bli ska­det i kra­sjet. Den­ne tak­tik­ken vil­le dess­ver­re ikke fun­gert i vir­ke­lig­he­ten. Du fal­ler nem­lig i like høy has­tig­het som res­ten av hei­sen, og idet du dyt­ter fra og hop­per, re­du­se­rer du bare en brøk­del av den nedad­gå­en­de ak­se­le­ra­sjo­nen du har opp­ar­bei­det deg.

I en fal­len­de heis er det lu­rest å leg­ge seg på gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.