En skudd­veks­ling i rom­met vil­le hørt ak­ku­rat ut som på film

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

07 Lyd be­ve­ger seg gjen­nom luft ved å lage en kjede­re­ak­sjon i mo­le­ky­le­ne. I rom­met er der­imot mo­le­ky­le­ne så få og så langt fra hver­and­re at det­te ikke skjer. Selv om eks­plo­sjo­ner og la­ser­ka­no­ner hø­res im­po­ne­ren­de ut på film, så er det ikke en lyd å høre i ver­dens­rom­met.

Rom­met ser spek­ta­ku­lært ut, men lyd kan ikke be­ve­ge seg gjen­nom va­ku­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.