Luft bru­ker like lang tid på å gå over vin­gen som un­der

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

13 En av de van­ligs­te mis­for­stå­el­se­ne om hvor­dan fly fun­ge­rer, er at vin­ge­ne er for­met på en måte som gjør at den øvre over­fla­ten er leng­re enn den ned­re. Det­te skal tvin­ge luf­ten på over­si­den til å be­ve­ge seg for­te­re enn den un­der, som fø­rer til trykk­for­skjel­len som gir opp­drift. Men som NASA sier: Hvis det­te var sant, hvor­dan kan da fly fly opp ned? Vin­ger med like sto­re fla­ter over og un­der pro­du­se­rer også opp­drift, selv om luf­ten må be­ve­ge seg like langt.

Ras­ke­re luft Luf­ten over vin­gen går for­te­re enn den un­der for­di tryk­ket er la­ve­re; det er ikke far­ten som gjør at tryk­ket fal­ler. Delt luft For­men på vin­gen la­ger en trykk­for­skjell ved å dele luf­ten og tvin­ge den til å gå i en bue. For­mer...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.