Na­tur­li­ge kje­mi­ka­ler er tryg­ge­re enn kuns­ti­ge

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

15 Det er mye skep­sis rundt kuns­ti­ge pro­duk­ter og til­set­nings­stof­fer. Man­ge pro­duk­ter skry­ter av å være 100 pro­sent na­tur­li­ge, men det er in­gen­ting som til­si­er at na­tur­li­ge kje­mi­ka­ler er ufar­li­ge. Alt kan være gif­tig i høy nok dose, en­ten det er men­neske­skapt el­ler na­tur­lig. Hvor­dan noe er la­get, er ikke like vik­tig som hva det be­står av.

Pæ­rer inne­hol­der det gif­ti­ge stof­fet for­mal­de­hyd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.