Du mis­ter mest varme gjen­nom ho­det

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

Om vin­te­ren får vi ofte be­skjed om å

23 ta på oss lue for­di det er størst varme­tap gjen­nom ho­det. I vir­ke­lig­he­ten slip­per ho­det ut om­trent like mye varme som res­ten av krop­pen, men res­ten av krop­pen er som of­test iso­lert med klær.

In­fra­røde bil­der vi­ser at varme slip­per ut fra ho­det for­di res­ten av krop­pen iso­le­res av klær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.