Noen har fo­to­gra­fisk hu­kom­mel­se

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

29 Noen har en im­po­ne­ren­de evne til å hus­ke selv de mins­te de­tal­jer, men in­gen har fo­to­gra­fisk hu­kom­mel­se. Noen kan hol­de et bil­de i hu­kom­mel­sen i lang tid, et fe­no­men som kal­les ei­de­tisk hu­kom­mel­se, men det men­ta­le bil­det er langt fra så per­fekt som et fo­to­gra­fi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.