So­la bren­ner

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

34 So­la ser kan­skje ut som en bren­nen­de ild­kule, men den bren­ner ikke. So­la er en enorm fu­sjons­re­ak­tor, og ly­set og var­men den ut­strå­ler, skyl­des ener­gi som fri­gjø­res når hydro­gen­ato­mer kol­li­de­rer og slås sam­men til he­li­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.