Bar­be­ring gjør at hå­ret vokser ut tyk­ke­re

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

40 Man­ge er over­be­vist om at hår­veks­ten blir tyk­ke­re når den vokser ut etter bar­be­ring, men det er in­gen­ting som ty­der på at det­te stem­mer. Det kan nok vir­ke sånn, da bar­ber­te hår får en an­nen form enn ubar­ber­te hår. Før bar­be­ring har hår en myk, av­run­det ende, og de kol­lap­ser gjer­ne un­der sin egen vekt og krøl­ler seg. Når hå­re­ne bar­be­res, får de en av­kut­tet, skarp kant yt­terst som står opp fra hud­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.