Brød blir hardt for­di det tør­ker ut

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

37 Gam­melt brød kjen­nes tørt ut og kan bed­res ved å fuk­te det, men det er fak­tisk ikke ut­tør­ket. Van­net har fak­tisk blitt bun­det i har­de sti­vel­ses­krys­tal­ler. Pro­ses­sen kan brem­ses ved å leg­ge til mer fett i brød­dei­gen el­ler ved å opp­be­va­re brø­det tørt og kjø­lig.

Brød blir for­te­re tørt i kjøle­ska­pet. Selv om det er kjø­lig, så er luf­ten fuk­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.