Stan­kel­bein er ver­dens gif­tigs­te ed­der­kopp, men de kan ikke bite gjen­nom hud­en din

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

38 Tre for­skjel­li­ge kryp kal­les « stan­kel­bein » på folke­mun­ne: stor­s­tan­kel­bein, vev­kjer­rin­ger og kjel­le­red­der­kopp. Kjel­le­red­der­kop­pen har gift, og ten­ne­ne er til­nær­met lik Lox­os­ce­les reclu­sas som kan bite gjen­nom men­neske­hud. Gif­ten dens er hel­dig­vis helt ufar­lig for men­nes­ker. Stor­s­tan­kel­bein er ikke en ed­der­kopp, men en kjempe­mygg og har ver­ken hogg­ten­ner el­ler gift.

Kjel­le­red­der­kop­per har åt­te bein og to kropps­de­ler. Stor­s­tan­kel­bein har seks bein og vin­ger. Det er en kjempe­stor mygg og et in­sekt, ikke et ed­der­kopp­dyr. Vev­kjer­rin­ger har åt­te bein og én kropps­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.