Vann med kull­syre er den ul­ti­mate flekk­fjer­ne­ren

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

50 Man­ge hev­der at kull­syre­hol­dig vann er et mi­ra­kel­mid­del mot vans­ke­li­ge flek­ker. Dess­ver­re er ikke Far­ris bed­re flekk­fjer­ner enn van­lig vann. Det sies at kull­sy­ren lø­ser opp flek­ken fra stof­fet, men i en test var vann og kull­syre­hol­dig vann ak­ku­rat like ef­fek­tivt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.