Pop­pen­de suk­ker kan spren­ge ma­gen

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

47 Pop­pen­de suk­ker er en blan­ding av suk­ker­si­rup og kar­bon­di­ok­sid un­der trykk. Når suk­ke­ret smel­ter i mun­nen din, let­ter de fange­de CO - bob­le­ne på tryk­ket med et « popp » . Det er svært små meng­der gass som fri­gjø­res, så his­to­rie­ne om barn som dør for­di ma­gen sprek­ker etter for mye brus og pop­pen­de suk­ker, er bare tøv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.