Må­nen har en mørk side

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

46 Må­nen er tide­låst til Jor­da, så vi ser all­tid den sam­me si­den av den. Det be­tyr der­imot ikke at den si­den vi ikke ser, all­tid er mørk. Ak­ku­rat som Jor­da ro­te­rer Må­nen rundt sin egen akse, så hele over­fla­ten opp­le­ver bå­de dag og natt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.