En rus­ten spi­ker kan gi deg stiv­kram­pe

Fantastisk vitenskap - - Forskning -

44 Alle vet at hvis man tråk­ker på en rus­ten spi­ker, så skal man sjek­ke om man har vak­si­ne­ne i or­den. Men det er ikke selve rus­ten som kan gi deg stiv­kram­pe. Stiv­kram­pe er noe du får av en spe­si­ell bak­te­rie­in­fek­sjon som kal­les Clo­stri­di­um te­ta­ni. Bak­te­ri­e­ne fin­nes i spo­rer i jor­da og kan over­le­ve i fle­re ti­år. Hvis me­tall er rus­tent, be­tyr det som re­gel at det har lig­get ute i leng­re tid. Det er der­med mer sann­syn­lig at det har kom­met i kon­takt med den far­li­ge bak­te­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.