LYSFEST

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD - ALEXANDRA SAETRAN

Når in­spi­ra­sjo­nen er fun­net, er det bare å fyl­le ska­pet med duse og ly­se far­ger.

Ikke over­ras­ken­de er vår­gar­de­ro­ben fylt av duse og ly­se­re far­ger, men den er fort­satt an­dro­gyn, spor­ty og jord­na­er.

Vår­tren­de­ne er i år delt i to: En­ten går man for det eks­tremt fe­mi­ni­ne, el­ler for uni­sex. Stikk­or­de­ne for den an­dro­gy­ne tren­den er til­bake­lent og ung­dom­me­lig. Litt barns­lig og vel­dig kom­for­ta­bel. Sto­re og fir­kan­te­de plagg, bla­ze­re og uni­sex-kå­per ble vist fram hos Rochas.

Ra­re farge­kom­bi­na­sjo­ner, tyll og enk­le t-skjor­ter ut­gjor­de kol­lek­sjo­nen til de­si­ge­ren Ales­san­d­ro Dell’acqua.

Hos Cé­line var kol­lek­sjo­nen to­delt. En­kel­te plagg var fe­mi­ni­ne med 80-talls­preg, mens and­re halv­del be­stod av uli­ke uni­sex-plagg man ikke kan va­ere for­uten.

Ek­sen­trisk, frisk og farge­rik be­skri­ver den luk­su­riø­se sports­tren­den for vår­se­son­gen. Vi har len­ge sett det sports­li­ge har va­ert en trend i man­ge se­son­ger. Den­ne våren er in­tet unn­tak, men den­ne gan­gen med ny vri.

Nå skal jogge­sko­ene ut og høye hae­ler inn. Fe­mi­ni­ne plagg som kan kom­bi­ne­res med det sports­li­ge, og i til­legg kan bru­kes på fest.

Hos Ver­sa­ce var det mo­dell­dron­nin­gen Na­o­mi Camp­bell som fikk mest opp­merk­som­het, iført et sexy, men spor­ty an­trekk be­stå­en­de av rygg­sekk og kne­høye boots.

«Sports­wear is the fu­tu­re of fashion», kon­sta­ter­te Do­na­tel­la Ver­sa­ce før vis­nin­gen. Hos Dior var sports­li­ge hver­dags­tøy, sto­re cap­ser, og mi­ni­ma­lis­tis­ke t-skjor­ter gjen­gan­ge­ren. I til­legg var stri­pe­te buk­ser, san­da­ler og sne­akers i duse pa­let­ter et sport, men jå­le­te frem­tre­den­de.

Lo­a­fers fra Mul­ber­ry Jak­ke fra Do­rot­hee Schu­ma­cher De­ni­mjak­ke fra We­ek­day T-skjor­te fra M.i.h Jeans Dress­buk­se fra Stel­la Mc­cart­ney/ Net-a-por­ter.com

Rochas

Ver­sa­ce

Sko fra Guc­ci Rygg­sekk fra Guc­ci

Jak­ke fra Gan­ni

Buk­se fra Zoe Kars­sen

Gen­ser fra Totê­me

Caps fra Var­sity

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.