Aur­lands­ko­en

Finansavisen - Fashion - - NORSK DESIGN -

Aur­lands­ko­en ble lan­sert av Nils Tve­ran­ger i 1909, og er den opp­rin­ne­li­ge mo­ka­si­nen. I dag om­set­ter be­drif­ten for cir­ka 5 mil­lio­ner kro­ner, og har et opp­lag på 5.000 sko i året. Aur­land Sko­fab­rikk er den enes­te gjen­va­eren­de sko­fab­rik­ken i Nor­ge, med syv an­sat­te. I Nor­ge har de rundt 20 for­hand­le­re, og cir­ka fem i ut­lan­det. I 2017 sam­ar­bei­der Aur­land Sko­fab­rikk med Hol­zwei­ler. Sam­men har de de­sig­net en kol­lek­sjon som skal vi­ses un­der mote­uken i fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.