Ge­org Jen­sen

Finansavisen - Fashion - - REPORTASJE -

„„Ge­org Jen­sen pro­du­se­rer ob­jek­ter i sølv. Opp­rin­ne­lig star­tet av sølv­sme­den Ge­org Jen­sen i 1904.

„„De­sig­nen til den dans­ke sølv­sme­den har solgt til hele ver­den si­den star­ten av 1900-tal­let. Euro­pe­is­ke konge­hus og ame­ri­kansk over­klas­se har i man­ge år sam­let på de tid­løse gjen­stan­de­ne.

„„I 2005 ble det holdt en egen, se­pa­rat ut­stil­ling for sølv­sme­den på Bard Gra­dua­te Cen­ter i New York. Sam­me året holdt Chris­tie’s en egen auk­sjon de­di­sert til den dans­ke sølv­sme­den.

„„I 1972 ble Ge­org Jen­sen kjøpt opp av in­ves­tor­sel­ska­pet Royal Co­pen­ha­gen, og se­ne­re solgt til Da­vid Chu og In­vest­corp for 140 mil­lio­ner dol­lar i 2012.

„„Ge­org Jen­sen sel­ges nå i 30 bu­tik­ker rundt i hele ver­den og om­sat­te for 1,46 mil­li­ar­der kro­ner i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.