Regn­tid

Finansavisen - Fashion - - INSPIRASJON -

Det er in­gen hem­me­lig­het at regn er en del av den ly­se­re års­ti­den. Det har de­sig­ner­ne i Com­me des Garçons Hom­me, Dries Van No­ten, Guc­ci og Louis Vu­it­ton hatt i bak­ho­det når de vis­te frem nye kol­lek­sjo­ner for vår og som­mer.

Sist­nevn­te gikk for den lo­go­pre­ge­de regn­kå­pen, mens Guc­cis Ales­san­d­ro Michele var uten tvil den som ikke spar­te på på noe – sto­re og farge­spra­ken­de regn­het­ter, frak­ker og ro­bus­te boots var å fin­ne på cat­walken i Mi­la­no. Di­res Van No­ten deri­mot, gikk for den ano­ny­me sti­len, med lan­ge regn­frak­ker i mør­ke to­ner.

Regn­jak­ke fra Haglöfs

Sko fra Blunds­tone

Jak­ke fra J.linde­berg

Pa­ra­ply fra Bur­ber­ry/ Mr­por­ter.com

Bu­si­ness­bag fra Boss

Vann­tett klok­ke fra Vic­to­ri­nox

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.