Huske­lis­te

Finansavisen - Fashion - - EKSPERTEN: SKJORTEN -

„„Ikke va­er redd for å prø­ve uli­ke mo­del­ler, va­er aer­lig med deg selv og velg en skjor­te som pas­ser din kropps­fa­song. Ikke al­le er sma­le i fa­son­gen, men det be­tyr ikke at skjorte­jak­ten er umu­lig. Kom­fort er det ab­so­lutt vik­tigs­te når man vel­ger skjor­te.

„„Skjor­ten bør sit­te pent over skuld­re­ne, med skul­der­søm­men ved en­den på skul­de­ren.

„„Sørg for å ha nok rom over øvre del av rygg og bryst. En trang skjor­te vil føre til at be­ve­ge­lig­he­ten hem­mes.

„„Skjor­ten skal føye seg pent inn­til krop­pen rundt mid­jen, uten å va­ere trang.

„„Er­me­ne bør ikke va­ere for lan­ge. Det er et kjent pro­blem at er­me­ne en­ten er for lan­ge el­ler for kor­te. Ikke va­er redd for å gjø­re jus­te­rin­ger, det er ofte ri­me­li­ge­re enn man tror. To centi­me­ter kor­te­re er­mer kan gjø­re un­der­ver­ker.

„„Sli­ter man med å fin­ne en mo­dell som pas­ser kropps­fa­son­gen, kan det an­be­fa­les å jeg å ta seg råd til en tur til skred­de­ren. Det er vir­ke­lig verdt pen­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.