Om eks­per­ten

Finansavisen - Fashion - - EKSPERTEN: SKJORTEN -

„„Navn: Mor­ten Bekke­seth.

„„Yr­ke: Av­de­lings­le­der Høy­er Luxury Man på Eger­tor­get.

„„Fa­vo­ritt­skjor­te: Fina­mo­re Na­po­li. Tyn­ne og de­li­ka­te bom­ulls­kva­li­te­ter og myke og let­te kon­stru­er­te kra­ger og man­sjet­ter. I til­legg er det ny­de­li­ge hånd­syd­de mo­men­ter som kra­ge, skuld­re og knapp­hull.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.