Om eks­per­ten

Finansavisen - Fashion - - EKSPERTEN: SOLBRILLER -

Øystein Da­len job­ber som op­ti­ker i SES Op­tikk, som hol­der til på Grü­ner­løk­ka og Frog­ner i Oslo. Han har job­bet med bril­ler si­den han var 15 år gam­mel, og sy­nes det er fan­tas­tisk hvor­dan et sett med bril­ler kan på­vir­ke ut­trykk, per­son­lig­het og stil. Hans fa­vo­ritt­mo­dell gjen­nom ti­de­ne er Oli­ver Golds­miths Aud­rey.

Eks­per­ten: Øystein Da­len

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.