YES, MR. PRE­SI­DENT

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Den ku­les­te pre­si­den­ten vil­le va­ert 100 år. Fort­satt in­spi­re­rer sti­len hans.

Sti­li­ko­net John F. Kennedy var pre­si­den­ten som send­te USA til må­nen og unn­gikk tred­je ver­dens­krig med Sov­jet. I mai vil­le det Hvi­te hus han fylt 100 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.