HIPSTEREN

Finansavisen - Fashion - - EKSPERTEN: SOLBRILLER -

John Len­non, Ozzy Os­bour­ne, Ste­ve Jobs og Ca­ra De­leving­ne er alle til­hen­ge­re av den run­de sol­brille­for­men. For­men har i de se­ne­re åre­ne fått til­nav­net hips­ter­bril­ler, og er å se så snart fes­ti­val­om­rå­der åp­nes. Den har også fått til­nav­net vin­ta­ge­bril­ler, tak­ket va­ere Len­nons stil un­der Beatles-ti­den. I en tid hvor det er lov å eks­pe­ri­men­te­re er de run­de bril­le­ne å se over­alt. De er klas­sis­ke, sam­ti­dig som de er mor­som­me å leke med. Rundt 1940 skul­le de run­de sol­bril­le­ne ha en tykk plastram­me. På 90-tal­let krym­pet de, og de skul­le va­ere så små som over­ho­det mu­lig. Court­ney Cox og Ol­sen-tvil­lin­ge­ne hop­pet på den­ne tren­den, og er kjent for sti­len den dag i dag. Den­ne se­son­gen er bril­le­ne fort­satt små, med tyn­ne me­tall­sten­ger og mye luft, noe som Ray-ban har gjort til sitt i fle­re år.

Mer­ker å se etter: Ray-ban, Gi­ven­chy, Fen­di, Jean Philip­pe Jo­ly og Elie Saab.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.