DEN KLAS­SIS­KE

Finansavisen - Fashion - - EKSPERTEN: SOLBRILLER -

Det er over 80 år si­den pi­lot­bril­le­ne traff masse­mar­ke­det. I dag kan man ikke gå man­ge me­ter ut i ga­ten før man ser bril­le­ne, som egent­lig ble de­sig­net for å be­skyt­te pi­lo­te­ne un­der and­re ver­dens­krig. Men de ble for al­vor et ikon da Tom Crui­se var iført bril­le­ne i kult­klas­si­ke­ren ‹‹Top Gun››. Alle skul­le ko­piere. Nå er de å se i mote­bil­det se­song etter se­song. Mo­del­len er klas­sisk og tid­løs, og pas­ser de al­ler fles­te. Er man i tvil om i hvil­ken til­stel­ning man kan bru­ke dem, er sva­ret ab­so­lutt alle.

Mer­ker å se etter: Ray-ban, Guc­ci, Bar­ton Per­rei­ra og Salt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.