EKSPERTEN – Styr unna sort om du vil bli sett. Far­ge-dag­ny la­erer deg alt du tren­ger å vite.

Finansavisen - Fashion - - INNHOLD -

Først bør man fin­ne ut av hvil­ke far­ger man tri­ves med, hvil­ke far­ger man kler og hvil­ke far­ger man li­ker å om­gi seg i.

Ta på en rød gen­ser på man­dag og se hva som skjer (jeg kan love at det blir en fin dag, både for deg og de rundt deg). Det­te er et fint steg som num­mer to.

Plan­legg! Bom­kjøp er sløs av pen­ger og mil­jø. Legg en skik­ke­lig plan, få hjelp hvis du tren­ger det, og bygg sak­te men sik­kert opp en gar­de­ro­be el­ler et hjem som ikke tren­ger for­ny­el­se hver se­song. Far­ger man kler blir ald­ri umo­der­ne - det er den bes­te in­ves­te­rin­gen man kan gjø­re for gar­de­ro­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.