Farge­kart

Finansavisen - Fashion - - EKSPERTEN -

Auto­ri­tet, ele­gan­se, dis­tan­se, lite venn­lig og util­na­er­me­lig.

Usyn­lig, men per­fekt for de som øns­ker å gli inn i meng­den. Den­ne far­gen er ikke for kar­rie­re­klat­re­ren. Op­ti­mis­tisk, glad og ener­gisk. Ener­gisk, sterk, selv­sik­ker, do­mi­ne­ren­de, fe­mi­nin - et bed­re al­ter­na­tiv for kvin­ner enn sort der­som de øns­ker å bli opp­fat­tet som ster­ke.

Fag­tung, kon­ser­va­tiv, kom­pe­tent – den­ne far­gen for­mid­ler kunn­skap og kom­pe­tan­se på en se­riøs og trygg måte. Kom­pe­tent, varm og venn­lig. Krea­tiv, ten­ker uten­for bok­sen, ele­gant - en alt for lite brukt far­ge i dag. Far­gen ble mye brukt av Michel­le Oba­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.